När Tomelilla Motorklubb skulle ordna sitt första rally i skogen på 60-talet, kom det en representant ifrån bilsportsförbundet för att besiktigia bansträckningen. Motorklubbens representanter var lite oroliga för en viss sträcka. Dem åkte till sträckan och visade den för Bilsportsförbundets representant. Sträckan hade lite kurvor och sedan en raksträcka och en hårnålskurva med ett stup i ytterkurvan på 3-4 meter. När man oroligt visade upp denna sträcka och trode att dem skulle behöva strycka den, så svarar representanten att sådana sträckor är bra för att dem är självrensande. Undrar om svaret hade varit detsamma idag.